You are here

Za rast biljaka

LED sijalice za biljke (led grow lampe) imaju spektar svetlosti koji veoma pogoduje za rast biljaka. Imaju posebnu namenu baš kao sto im ime govori, služe za gajenje biljaka.
Poznato je da biljke mogu da vide samo određeni spektar svetlosti pa je uloga ovih LED sijalica ogromna

Veoma su efikasne kod:

  • vegetacije 
  • cvetanja
  • čak i kod razmnožavanja biljaka

Pogodne su za upotrebu u mračnijim prostorijama sa manjkom sunčeve svetlosti. Primer: plastenici, staklenici, stanovi, sobe i sl. 

Postavka LED Sijalica za rast biljaka bi trebala biti na udaljenosti maksimalnoj do pola metra od biljke. Ukoliko smanjite razmak dolazi do povećanja efikasnosti same LED sijalice a suprotno tome takođe smanjujete ugao pokrivenosti.

Nisu za spoljnu upotrebu, samo za unutrašnju ! Nije poželjno da gledate direktno u svetlost sijalice dok radi !

Za rast biljaka