You are here

LED Panik lampe

LED Panik lampe, panik svetiljke, led lampe na baterije, EXIT lampe

LED panik rasvetna tela su zastupljena kao neizostavna u svim projektima građevinarstva (školski, zdravstveni, stambeni, industrijski, poslovni. Nijedan projekat sigurnosti objekata, od protivpožarnog pa na dalje, ne može se zamisliti bez ove vrste rasvete. a napravljena su da zadovolje sve oštrije i složenije sigurnosne zahteve.

LED Panik lampe